donderdag 23 oktober 2008

Djinns

D J I N N S
Iets over de spirituele wereld van Java, ivm. met de Javaanse RATU KIDUL, wiens onderdanen de Spirits, Demonen, en Álle Onderwereld Creaturen uit de Hel zijn, waartoe ook de Djinns behoren! Een Djinn is volgens Arabische overleveringen een "demonisch wezen", dat bezit kan nemen van mensen, ontstaan uit vuur (vurig verlangen?). Deze wordt vernoemd in de Koran, Vers/Soera 72. Deze Djinns zijn niet allen van een kwaadaardig karakter en de daaraan verbonden macht, en beheersen dus ook de "goede" machten. Zij komen nauw overeen met de daimon, of demoon, die vergelijkbaar zijn met "kobolds, trollen, elfen, feëen, natuurgeesten en andere saterachtige wezens". Het woord Djinn komt overeen met Jin - Djinnie - Genie, met de specifieke Islamitische Ghul - Sila - Ifrit. De Ghul is nog aan te treffen in het Engelse Ghoul, de Sila verschijnt in allerlei vormen en de Ifrit is de "evil spirit"!
***
Dat de Djinn NIET van oorsprong een Arabisch wezen is, doen de Chinese bronnen vermoeden met het Chinese
Jinn - Yin, beroemd over de hele wereld van de Thou Dei Jinn, ofwel de Dao De Jing van Lao-Tse (ong. 600 tot 300 BC, er is niets met zekerheid over Lao-Tse bekend, enkel dat zijn naam letterlijk "Oude Jongen" betekent). Dit boek is een werk van zijn hand en wordt nog steeds beschouwd als een "mystiek" boek in de wereldliteratuur vol diepzinnige spreuken en wijsheden. De Chinese karakters vertonen een nauw verband met het "Boek Der Veranderingen", de I Ching of Ye Jinn, uitgesproken als Jé Genie/Djinnie. De legendarische Hsiens waren organisaties van mystieke bewegingen in China, evenals de Essenen in Israel, die zich bezigden met allerlei niet-aardse zaken. Grappig genoeg wordt "Hsien" uitgesproken als "Essene" ofwel "essentie"...
***
In de onheuglijke oudtijden heeft het symbool van Yin - Yang de specifieke vorm verkregen, waarmee Kuei-Shen wordt verbonden. Di. een "Spiritueel Wezen", dat nog niet gekaderd werd in de sferen van griezelig, eng en kwaad. Het werd veel eerder genoemd in de karakters van mystieke leringen en niet van religieuze aard. Deze vorm van denken en praktijken wordt op Java nog aangetroffen in het "Kejawen", door Niels Mulder uitstekend bewerkt in zijn scripten "Inside Indonesian Society" en "Mystiek op Java". Ook G. Mudianto beschrijft de spirituele wereld van Java waar de Zuidzee Vorstin de aardse leidende figuur der bovennatuurlijke krachten wordt genoemd.
***
Een bijna logisch gevolg betreffen de "verborgen" spirituele betekenissen van allerlei symbolen in het Oosten, die in het Westen een rationele aanduiding verkregen. Alles wat met de duisterheid van spirituele betekenis te maken had, werd langzaam beschouwd als duivels, en "shaitan" en "daemon" ontwikkelden de donkere, kwade krachten in ons wezen. Slechts priesters met de gave van bovennatuurlijke vermogens konden deze geniale krachten de baas worden, die steeds meer buiten het Zelf werden geplaatst, en tenslotte de Djinns werden, die oa. "door de lucht zweefden". Naast de engelachtige wezens die tot hulp dienden, waartoe ook de Asmara's en Bidadari's behoorden, ontwikkelden zich de boosaardige griezels uit de diepten der aarde, en het is opmerkelijk, dat deze onzichtbare wezens later vereenzelvigd werden met de sexuele daden van de mens, en de Djinn oa. in het oud-Javaans met "ontucht, vreemdgaan, zaadlozing" te maken heeft en nog steeds als zodanig beshouwd wordt.
***
Hoewel de mannelijke Djinn beroemd werd van sprookjesachtige vertellingen als Alladin en Ali Baba, lijkt de Djinn als de Yin een vrouwelijk geestelijk wezen. Deze vertegenwoordigt het duister, echter met dat éne lichtpuntje dat zich diep daarbinnen bevindt, en daarmee het tegensgestelde is van de Yang, waar in alle lichtgevende symbolen het duister zit. Om een verlichting te kunnen bewerkstelligen worden leringen van diepe essentie aangeboden, hetzij door priesters/-essen, hetzij door hulp van buitenaf. Wensen, verlangens, behoeftes, lusten en begeerten werden ingewilligd op die manier, door de "geest in de fles" aan te roepen. Dromen voldeden aan deze, maar de beste lering is de zoektocht naar binnen om inzicht te verkrijgen van zowel de verlichtende als de verduisterende karakters ...
***

Geen opmerkingen:

Een reactie posten