vrijdag 24 oktober 2008

StilleKracht

...Ssshhht...
...de Stille Kracht waart rond...


Wij kennen allemaal die vreemde gevoelens die ons bekruipen, als wij iemand ontmoeten, iets moeten doen of gewoon ...niets doen!
Heel vlug weten wij ook die gevoelens weg te schuiven en er maar liever niet aan denken. Het moment dat wij er dan toch mee geconfronteerd worden, denken wij hardop "Zie je wel... ik wíst het!"...
***
Vele culturen, waaronder de natuurvolkeren, maken "gebruik" van hun voorgevoelens en daarom is het vrij merkwaardig dat een eilandenrijk als Indonesië een hele filosofie erom heen heeft geweven.
Daar is niets griezeligs aan en heeft slechts te maken met de vooral Javaanse mystiek, die algemeen bekend staat als KEBATINAN, afkomstig van het Arabische batin, wat "innerlijk/inwendig" betekent!
Maar liever gebruiken de meeste Javanen de term jiwa = ziel/verstand of roh = geest.
Dit naar aanleiding van verschillende groepen die weigeren om zichzelf kebatinan te noemen, daar deze veelal verward werd met allerlei occulte praktijken die krachten betrokken met mystiek uit het KEJAWEN, ofwel de oorspronkelijke Javaanse mystiek..
Het kebatinan is meer een levensstijl die niet persé in nodige mystieke ervaringen behoeft te worden uitgedrukt of beleefd. Het zijn "innerlijke gevoelens" die men kan ontwikkelen om een supergevoeligheid met alles en iedereen te verkrijgen. De leer hiervan heet Tenaga Dalam, Stille Kracht!

***

Vooral in Banten, Noord-West Java, is Stille Kracht een item, waar mystiek de boventoon voert... Daarvoor wordt een soort "strijd" aangegaan met het Zelf en betrokken met de zg. kosmische krachten. Alle kanalen van het Zelf zullen geopend worden en het spreekt voor zich, dat symboliek hier vooraan staat!


Via de beroemde Wayangpoppen spelen worden in net zo beroemde vertellingen de mysterieën van het bestaan doorgegeven, vermengd en verweven met de dagelijkse zaken.Het pad naar geluk en voorspoed zou enkel bereikt kunnen worden, als elke mogelijkheid voor lichaam, geest en ziel benut wordt, zegt men.Het begrip van kebatinan houdt in dat de Mens "uiterlijke kwaliteiten bezit en innerlijke mogelijkheden".Deze twee aspecten staan onlosmakelijk met elkaar in verbinding. Het aardse leven kan slechts in harmonie beleefd en geleefd worden, als deze twee aspecten inderdaad met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden...


...en tevens onderscheiden kunnen worden!!!

Dit dus volgens de Javaan, die harmonie, evenwicht en gerechtigheid op een hoogste plaats heeft geplaatst. Het hele gedragsvermogen is afhankelijk van deze "stille gedachte" (want praten erover doet men niet!) en "etikette" ordent het algemeen gedragsvermogen, de "traditie" ordent het gemeenschappelijk gedragsvermogen, de ritueelgerichte religieuze en animistische praktijken ordenen de bepaalde betrekkingen tussen het bovennatuurlijke en de menselijke gemeenschap...Terwijl de gedragsregels moreel ondersteunen en de nadruk leggen op acceptatie, aanvaarding, geduld, bedachtzaamheid, voorzichtigheid en alertheid. Deshalve is "nederigheid" en "bescheidenheid" zo eigen aan de Javaanse Oosterling, die alles doet om lust-, begeerte- en emotie-gevoelens van de Mens in bedwang te kunnen houden!!!


en Satria Nusantara >>>


Geen opmerkingen:

Een reactie posten