vrijdag 24 oktober 2008

GunaGuna/ZwarteMagie/

Mandala Prajnaparamita
oil-on-wood 40-60
©Roy James Döhne 1998©
( in privé bezit )
GUNA GUNA - VOODOO/WOODOO
ZWARTE MAGIE/KUNST
Daar moet je je verre van houden, en is dus een taboe, vinden de meeste Molukkers. Met guna-guna/zwarte kunst, valt niet mee te spotten. Liever zouden ze er niet in geloven, maar allemaal kennen ze mensen die behekst zijn/zijn geweest. En hen die de zwarte kunst zouden beheersen. De Guna-Gunameesters gebruiken rituelen, spreuken en allerhande voorwerpen: hanenpoten, haar, messen en krissen. Ze beheksen spullen of één haar van hun slachtoffer, of bieden hem/haar een "betoverde" sigaret aan ...
Guna is het Sanskriet voor de "Drie vormen van de Natuur", gekend als "sattva/geel - rajas/rood - tamas/blauw", wel vergeleken met Kapha/Aarde-Water, Pitta/Vuur en Vayu/Hemel/Wind ( AyurVeda ). Iedere werking die hiervan uitgaat, is geheel onafhankelijk. Doch eenmaal in werking verweven zij zich met elkaar en creëren de afhankelijkheid. Die álles voortbrengt ...
***
De Chinese Tao-Te Ching of DaoDe Jing wijst 3 concepten aan, die in de DaoDe Jing uitgedrukt worden in 81 Hoofdstukken. De Tao - Teh - Wu ! De Wu, hoewel vaak gebruikt in verband met de andere om deze in te kleuren, wordt ook geheel apart en op zichzelve gebezigd. Dat komt vooral in Hoofdstuk 11 uit. Wu is het meest bekend in de relatie tot Wei. De phrase "Wu Wei" is helaas bekend geraakt als "slap/zonder-actie/inassertief", in de zin van geen verantwoordelijkheid-dragende. Echter in diepere zin, gebruikt in haar filosofische verband, is het juist het totaal tegen-overgestelde. Het karakter van Wei betekent "doen/handelen/veroorzaken", vaak vertaald als "handelen". Dus Wei in samenhang met Wu heet dat "beheersen om niet te doen". Het Wei Wu Wei heet "doen dmv. het innerlijk doen". De stap naar de magisch-religieuze handeling of rite is gezet daarmee ...
***
... Wu is a Chinese word which, in the Zen Buddhism, means the inner, intuitive experience ...
***
Voodoo is een fascinerende Religie. En heeft een oorsprong in West- en Midden Afrika, meegereisd met de slavenschepen naar de Nieuwe Wereld ( Cuba, Haïti, Brazilië, het Caribische gebied, wo. Suriname). Waar Voodoo tot bloei kwam. Voodoo wordt gekenmerkt door ceremonies, muziek, dans en offers. Voodoo wordt ook gebruikt dmv. trans om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Voodoo ís dan ook verbonden met een pantheon van geesten.
De volkeren van Togo, Benin en Nigeria hebben door de eeuwen heen een wereldbeschouwing ontwikkeld, met het geloof in een Schepper, fundamenteel bijgestaan door het pantheon van goden, godinnen, voorouders en spirits. Gebracht naar de Nieuwe Wereld-landen zou deze zich vermengd hebben met oa. de Indianenrituelen, waaruit het huidige Winti ontstond. Deze vorm van magische kunsten heeft echter een geheel andere achtergrond, dan men vermoedt ...
***
Origine: Haïtiaanse geloven en bijgeloof
Het woord "voodoo" (vodou, vaudou, vodoun of vodun) is afkomstig uit het woord "vodu" van de Afrikaanse Fon-taal uit Dahomey, en betekent "spirit/geest"of "godheid". Het zeer complexe relegieuze leven en hun geloof raakten pas in de 17e eeuw bekend op Haïti, een van de West-Indische Eilanden, door de verscheepte slaven van het Dahomey-Koninkrijk. Deze Afrikaanse religie, vaak gecombineerd met Rooms Katholieke invloeden door de Europese bezetters, raakte wereldwijd verspreid, en kent thans meer dan 60 miljoen ( ! ) Voodoo-aanhangers. Het Surinaamse Winti, maar ook de Zuid-Amerikaanse Umbanda, Quimbanda, Candomble behoren tot de bekendste Voodoo, die weer nauw overeenkomt met de praktijken van vele kleurlingen uit de grote steden van Noord-Amerika.
***
Doch steeds vaker wordt door publikaties, verhalen en filmen Voodoo verward met "zwarte magie", hekserij, duivelsuitdrijvingen en zelfs kannibalisme.

De oorspronkelijke "magie" was ánders, daar deze zich in wezen niet ( ! ) bezig hield met geesten in de trant van enge spoken of demonen, maar eerder zich bediende van bepaalde middelen die wel het oorspronkelijke en meer belangrijke deel van de animistische techniek inhield. Het animisme dat een natuurlijke of natuurgodsdienst is waarbij geesten en voorouderverering het belangrijkst zijn. Hier worden goede én kwade geesten te vriend gehouden door allerlei rituelen en offers, waar ook de taboeregels intens gelden. De zwarte magie/guna guna wordt uiteraard direct geplaatst náást de witte magie en zijn constant met elkaar verbonden!
***
Voodoo blíjft een religie, een geloof in een Allerhoogste ( Bon Dieu ) en de spirits uit de spirituele wereld, de Loa, die soms geïdentificeerd kunnen worden met Katholieke Heiligen. Samen met de Afrikaanse Godheden, gerelateerd met de fenomenale elementen als water, aarde, vuur en wind kan deze tot de syncretistische merkwaardigheden gerekend worden...
Indien de elementen geen rol spelen en er gebruik wordt gemaakt van een of ander voorwerp, is "voodoo" een feit ! Degenen die hier gebruik ( vaker mís-bruik ! ) van maken, handelen in magische praktijken, dat zou zijn voortgekomen uit het "taboe-geloof", dat iets aanduidt wat "verboden, niet-toegankelijk, gevaarlijk" en daardoor "heilig, iets gewijds" is. Dat had nog niets te maken met "goddelijk", doch eerder met beperkingen in het leven en de gebruiken daarvan.
***
Taboe als voorloper van Voodoo
De Roodhuiden uit Noord-Amerika, de Australische Aborigenals, én de volkeren van de Oceanische Eilanden kenden "taboe-voorschriften", die vandáág nog gelden. Het zijn de vóór-stadia van religieuze denkbeelden en is het "taboe" de voorloper van de ons bekende voodoo/woedoe. Prof. Dr. Sigmund Freud werd alom geroemd door zijn schrijven van "Totem en Taboe", wat in de eerste plaats nogal weerzin wekte ! Want >>>
***
Daarmee lijkt Voodoo niets gemeen te hebben met het Oosterse Guna-Guna, doch de Sanskrietse vorm linkt met de Chinese Wu-Vorm, die een oorsprong aanwijst in het ... Sjamanisme ! De Sjamaan is gekend in het Russische Siberië en Centraal Azië als medicijnman, wonderdoener en toverpriester. In China zijn de overleveringen behouden over de vrouwelijke Sjamane. Zij werd bezeten door een geest, de zg. "shen", en verkeerde in de "Wu"-toestand ( een mannelijk persoon in dezelfde omstandigheid heette "Hih" ). In die toestand kon zij/hij niet als mens benaderd worden. Het Sjamanisme in China werd ook Wu-ïsme genoemd.
***
Dit lijkt raakvlakken te hebben met bv. een dukun, of Indonesische priester, die praktijken erop na houdt die genezing, exorcisme, divinatie, contact met overleden mensen en geesten, betoveringen inhouden, maar ook bv. amuletten en talismannen vervaardigt ( wat guna guna zo bekend/berucht heeft gemaakt ! ). Een soort voorloper van de dukun is de "orang pinter", die schrander van geest is, en heel goed het verschil kent tussen "goed en kwaad", wo. guna guna. Ook hij/zij is begaafd met "paranormale" kennis, terwijl de "orang cakti" als een soort "heilige" in dit rijtje wordt beschouwd, die door zijn geestelijk vermogen een overzicht kan werpen dat ver uitstijgt boven "goed en kwaad" en deshalve onpartijdig is. Want wat goed is voor de een kan kwaad zijn voor de ander ...
***
Eigenlijk de "werkelijke" heks, die ontoegankelijk en onverkoopbaar was, en daardóór juist een taboe, verboden, en onomkopbaar ! Een ondoorgrondelijke figuur, voor de gemeenschap "ziek", in de trant als "anders", en ... exact de juiste vertaling van R Å R Å/L A R A W O E D O E en M E D U S A

Geen opmerkingen:

Een reactie posten